e-shop časopis články online inzerce

Alena Winner

www.papousci.com
Nakladatelka a publicistka, spoluzakladatelka časopisu PAPOUŠCI.
* 3. 3. 1980, České Budějovice

Profese:

Nakladatelská branže ji zaujala už v roce 1991 v rámci rodinného nakladatelství. Od patnácti let pak měla v plné režii prezentace na knižních veletrzích spojené s doprovodnými programy za účasti významných osobností české filmové a gastronomické scény. Vzhledem k osobnímu zájmu o papoušky založila v roce 2001 spolu s otcem Ing. Vladimírem Doležalem dvouměsíčník PAPOUŠCI, který postupem času proměnili v periodikum důležité pro chovatele papoušků i mazlíčkáře.
Alena Winner produkovala několik významných knih pro chovatele v českém jazyce, ale i na několika anglických titulech, např. Century of Parrots od legendární chovatelky a spisovatelky Rosemary Low. V roce 2002 byla iniciátorkou prvního většího odborného semináře pro chovatele papoušků v Čechách (Svět papoušků a lidí), který se stal později oblíbenou tradicí. V roce 2018 založila Nakladatelství FYNBOS s.r.o, kde se dál věnuje vydávání a rozvíjení časopisu PAPOUŠCI a produkci knih.
 
Papoušci
K chovu papoušků ji přivedl tatínek Ing. Vladimír Doležal, se kterým od osmi let chovala amadiny gouldové a kanáry. Záhy se v jejím životě objevili papoušci a po období andulek a korel se chov rozrostl o jihoamerické a africké druhy papoušků. V osmnácti letech odchovávala papoušky od třiceti párů různých druhů. V té době měla i dva mazlíčky - kakadua bílého a aru araraunu, kterým však později poskytla jedince svého druhu a možnost odchovávat mláďata. V její domácnosti byli také leguáni zelení a krajta královská.
V roce 1999 absolvovala studijní stáž v Loro Parque na Tenerife a s parkem od té doby nepřetržitě spolupracuje. Ve stejném roce nastoupila na roční pracovní stáž na veterinární kliniku Vltava v Českých Budějovicích. V té době se nepřetržitě aktivně věnovala praktickému chovu svých papoušků. 

V roce 2003 začala navštěvovat přirozené biotopy zvířat a několik měsíců v roce trávila v Jihoafrické republice. V mezičasech objevovala Austrálii a další kontinenty. Léta prožitá na cestách velmi změnila její pohled na pestrobarevné krasavce a vztah k nim. Začalo ji daleko více oslovovat i naplňovat fotografování volně žijících ptáků v přirozených biotopech, jejich pozorování a zkoumání životních prostor. A dále návštěvy nejrůznějších chovatelů a interview s nimi. Intenzivně se věnovala sbírání informací a publikování v časopise PAPOUŠCI a zahraničních časopisech s tímto speciálním zaměřením. V roce 2008 se narodil syn Jiří a rozhodla se zůstat v České republice. Po sňatku s Josefem Winnerem se v roce 2015 narodila dcera Alenka a v roce 2016 syn Josef. K praktickému chovu a odchovu papoušků se vzhledem k upřednostnění malých dětí z časových důvodů již zcela nevrátila, ačkoliv je stále konzultantkou pro rodinný chov, který momentálně čítá přes čtyřicet párů. 

V roce 2018 založila internetový portál PAPOUŠCI – ČLÁNKY ONLINE na webu www.papousci.com, kde doposud vyšlo více než 400 článků a zpráv. V roce 2018 byla u příležitosti Gorilla Prize v Auditorium Tenerife jmenována ambasadorkou nadace Loro Parque Fundación, jež celosvětově podporuje záchranné programy pro papoušky.

Alena Winner se nyní naplno věnuje žurnalistice věnované papouškům. Denně komunikuje s chovateli papoušků, spolupracuje se zahraničními institucemi a aktivně rozvíjí veškeré publicistické aktivity.  V únoru 2021 ČLÁNKY ONLINE posunula dál a přeměnily se v denní zprávy. V týž dobu byla iniciátorkou založení internetové inzerce www.papouskar.cz a dále podrobnější databáze chovatelů papoušků na webu www.papousci.com.

Svými publicistickými aktivitami se významně zasloužila o zvýšení úrovně zodpovědného chovatelství v České republice. Díky časopisu PAPOUŠCI, ve kterém jsou publikovány praktické chovatelské zkušenosti i s kontakty, se vzájemně propojilo mnoho chovatelů, kteří mohou spolupracovat a dál společně rozvíjet záslužné chovatelské aktivity.

Ostatní
Alena Winner má od dětství velmi silné charitativní sklony. Jako dobrovolnice se účastnila několika táborů, kde realizovala canisterapii pro děti s lehkým mentálním postižením. Později se podílela i na aktivitách pro děti trpící autismem, kde bylo dosaženo viditelných výsledků. Po dokončení střední školy ji zajímala problematika pomoci drogově závislým, které se několik let i v rámci canisterapie věnovala.

Vzdělání
Po dokončení obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch nastoupila dvouleté denní pomaturitní studium v jazykové škole (angličtina, němčina). Úspěšně absolvovala přijímací zkoušky na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy. Bylo to však v roce 2001, kdy se rozhodla založit časopis PAPOUŠCI, kterému dala po pečlivém promyšlení přednost a naplno se věnovala jeho zrodu.
O několik let později absolvovala distanční studium na Vysoké škole evropských a regionálních studií se zaměřením na politologii. Její bakalářská práce nesla název Role evropských organizací v globální ochraně přírody. Vedl ji tehdy Dr. David Waugh, ředitel nadace Loro Parque Fundación. V současné době je zapsaná na speciálním kurzu Feature Journalism na University of Cape town.

Zájmy
Péče o dětičky, cestování, produkce knih, literatura, papoušci, žurnalistika věnovaná papouškům, gastronomie, fotografování, psychologie, sportovní střelba, sbírání poštovních známek s motivy papoušků, etická myslivost, etický mořský rybolov, rekreační běh

Nejoblíbenější druh papouška
Všechny druhy papoušků

Nejoblíbenější země
Jihoafrická republika, Česká republika, Rakousko

Životí krédo
Upřímnost.

Co nemá ráda
Faleš.

+420 775 275 299

PO-PÁ 8:00 - 16:00

redakce@papousci.com

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat

Code & design with by WAMPLE, s.r.o. | We are on